Inlägg

Med stora teckningar har årskurs 3 - 5 i Ängelholms kommun skapat bilder som gestaltar Noaks Ark i framtiden. De har varit hjälpmedel för att göra skulpturerna som gjorts. Särskilt i början av projektet. Resultatet blev en serie teckningar om fem stycken som kan ses som fristående men som ett kompliment till skulpturerna och projektet. Klicka på bilden och se mer bilder!

Skapande skola i Ängelholm under 2014/15 börjar snart bli klar! Noaks Ark i framtiden, eller nu. Just nu pågår många överfyllda båtar med flyktingar och vi kan dra en paralell till dessa tragiska händelser. Världen är i discurs likt Noaks tid enligt Gud. Vi har arbetat fritt med temat och diskuterat vår värld. I dag finns hållbar utveckling i allas dokument men kan ibland te sig lite luddig. Vi vill med detta projekt arbeta konkret med innehållet men på olika plan. Här kan ni se lite av resultaten av bränd lera. Kanske de i framtiden kommer att grävas fram. Vad berättar de då?