Skapande skola i Ängelholm under 2014/15 börjar snart bli klar! Noaks Ark i framtiden, eller nu. Just nu pågår många överfyllda båtar med flyktingar och vi kan dra en paralell till dessa tragiska händelser. Världen är i discurs likt Noaks tid enligt Gud. Vi har arbetat fritt med temat och diskuterat vår värld. I dag finns hållbar utveckling i allas dokument men kan ibland te sig lite luddig. Vi vill med detta projekt arbeta konkret med innehållet men på olika plan. Här kan ni se lite av resultaten av bränd lera. Kanske de i framtiden kommer att grävas fram. Vad berättar de då?

Kommentarer