Inlägg

Villanskolan Ängelholm skapande skola

Nu har Kulturföreningen Artpit gjort ett testtryck av boken - Den okända platsen - med stöd från Kulturbryggan - vi hoppas på att kunna utveckla den mycket mer med text och bild efter hand.

Konstlab Mobil håller sportlovsverksamhet på LANDSKRONA KONSTHALL

Sportlovsverksamhet på Höganäs Bibliotek