Med stora teckningar har årskurs 3 - 5 i Ängelholms kommun skapat bilder som gestaltar Noaks Ark i framtiden. De har varit hjälpmedel för att göra skulpturerna som gjorts. Särskilt i början av projektet. Resultatet blev en serie teckningar om fem stycken som kan ses som fristående men som ett kompliment till skulpturerna och projektet. Klicka på bilden och se mer bilder!

Kommentarer