Nu har Kulturföreningen Artpit gjort ett testtryck av boken - Den okända platsen - med stöd från Kulturbryggan - vi hoppas på att kunna utveckla den mycket mer med text och bild efter hand.

Den okända platsen handlar om att undersöka begreppet konst i en vid bemärkelse på landsbygden. Närmare bestämt i Mjöhult, Nord Västra Skåne där Kulturföreningen Artpit är stationerad med Konstlab Mobil och Konstköket. I denna bok vill vi undersöka och redogöra för ett utvecklingsbidrag föreningen fått från Kulturbryggan 2012/ 13. Vi har funderat på över vem skapar en plats och kan den vara okänd? I boken finns ingen kronologi ingen hembygds samlande på fakta utan ett fritt fram att undersöka platser runt om i Kullabygden. Bland insekter och djur är den inte det, okänd, men och andra sidan ser djuren den inte i de perspektiven. Det är människan som skapar behovet av platser och att namnge dem och fundera över vem de tillhör. Men ur ett annat perspektivet är allt okänt om man tar på sig nya glasögon att titta med. En kohage är en begränsad yta där korna vistas. Vi betraktar den och kallar den för en kohage och kanske namnger vi den. För det ligger i vår förmåga att vilja berätta och jämföra Alla vet vad en kohage är ändå är dessa på väg att försvinna från landskapsvyn. På en av våra bilder finns tre kor och ingår i ett ekosystem där mjölken som produceras dricks av ägarna. Det vet jag som skriver för jag har följt procedurerna i många år. Denna plats existerar i sig själv på något vis, trotts att den inte borde finnas, det funkar ju inte så längre att vi har en eller tre kor för hemmabruk (vi kanske inte får pga. reglemente) ändå åker vi oftast förbi den utan reflektion. För det finns ju egentligen ingen okänd plats. Kanske det är fråga om perspektiv, detaljer och behov. Hur tar vi bort vår hemmablindhet och ser på platsen med nya ögon. Kulturföreningen Artpit har fått stöd från Kulturbryggan för att undersöka landsbygden utifrån ett konstnärligt och filosofiskt perspektiv. Vi vill lyfta platser som inte är turistmål utan finns runt om oss i vardagen. Vissa platser är uppmärksammade utifrån att vi på olika sätt alltid sett dem som givna. Vi har tillåtit oss att se dem på det sättet, något vi fångat i linsen på vår väg då vi susar förbi, uppkopplade i en allt mer urban och gränslös värld. Kartan har bytt namn till Gps som skapar ordning och trygghet i våra liv, det är i varje fall vad vi tror. Med denna bok har Kulturföreningen Artpit velat uppmärksamma några okända platser som vi tycker är spännande att lyfta fram i ljuset och i vardagen. Text: Gertrud Alfredsson projektledare Kulturföreningen Artpit 2013

Kommentarer