Min Röst! Bookart - Ett skapande skola konstprojekt med sjuor i Höganäs kommun

MIN RÖST! På Höganäs Museum 22 mars – 21 april - 2014 Elever från årskurs 7 i Höganäs Kommun visar sina konstverk från ett Skapande skola konstprojekt som gjordes hösten 2013. De medverkande skolor är: Jonstorpsskolan, Vikenskolan, Nyhamnsskolan och Bruksskolan i Höganäs Kommun Syftet med projektet har varit att eleverna inom ramen för samhällskunskap tittar på hur konstnärer genom tiderna använder konst för att förmedla samhällskritik. Att utifrån nu levande konstnärers synsätt titta på vårt samhälle och dess syn på människan och dess livsmiljö. Tillsammans med konstnären Gertrud Alfredsson har de skapat konstverk ur ungdomarnas perspektiv och filtrera det genom diskussioner. Gertrud har hållit en föreläsning om konst som engagerar, förändrar, utmanar och tom. fängslar. Vi har studerat gatukonst och politisk konst. Exempel på konstnärer vi diskuterade har varit den Kinesiske konstnären Ai Weiwei och den Danske (numera bosatt i Malmö) konstnären Jess Brich. Ungdomarna har skapat ett konstverk var som bildar en sida i en artist book, en handbunden konstbok. En bok för varje skola.MIN RÖST! På Höganäs Museum 22 mars – 21 april - 2014

Kommentarer