Karin Frennesson Westblad på Strövelstorps skola (skapande skola konstprojekt)

Här har Karin arbetat med åk 3 på Strövelstorps skola, skapande skola konstprojekt med tema: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Kommentarer