Nu är vi i full gång med Skapande Skola konstprojekt i Ängelholms kummun. Karin Frennesson, Ann Blomberg och Gertrud Alfredsson kommer under våren i olika perioder träffa c:a 750 barn i åk 6 och 7 och arbeta med temat: "Min Röst"

Kommentarer