Workshop

Workshop med lärare inför skapande skola i Ängelholms kommun. De ”statligt anställda” konstnärerna (i vita rockar) håller workshop för lärarna från Ängelholms kommun, inför kommande skapande skola konstprojekt med 6:e och 7:e klassarna i kommunen under mars och april. Efter information och konstnärernas bildvisning fick lärarna indelade i grupper arbeta med en tillspetsad mening. Med hjälp av material bygga en skulptur med et metaforiskt uttryck. Med hjälp av material som vi samlat in och lät dem arbeta med ”ready made” det vill säga att bygga och forma med saker som redan finns. De fick fria händer att göra ett konstverk och använda rummet precis som de ville. Här ser vi resultaten och genomgången av uppgiften.

Kommentarer