DEN OKÄNDA PLATSEN - en efterlysning!

DEN OKÄNDA PLATSEN - Vi efterlyser nu information om "okända" platser i NV Skåne. Konstköket gör en publikation om ”den okända platsen”. Vi vill ha tips om en speciell plats som man ska uppmärksamma lite mer. Det kan vara en äng, en nedlagd affär, en stig osv. Kultrbryggan har gett oss utvecklings stöd till en publikation. Nu vill vi veta om DU vet om en plats som ska uppmärksammas. Hör av er: gertrudalfredsson@hotmail.com

Kommentarer