Konstkurs i sommar! / Art Course this summer!

Gertrud Alfredsson på Konstlabbet håller en 2 dagarskurs i måleri på Kullabygdens Musteri i Mjöhult till medlemmarna i Helsingborgs Konstförening. Medverkande kan vara både konstnär eller nybörjare. Gertrud gör en individuell undervisning kring gemensamma teman. Endast 15 platser på kursen.
Kursinnehåll: Första dagen gör vi gemensamt olika uppgifter med hjälp av härligt arrangemang med färgade tyger och stlleben i den härliga miljön i Musteriets Villa. Dag två finns möjlighet att förhjupa sig på ett område som var och en får bestämma utifrån uppgifterna första dagen och diskussion med Gertrud. I kursen kommer vi att diskuterar olika material, rumsbildning och perspektiv, arbetar med ljus, linje och skugga. Lite grunder och teori kring färger och material. På konstlabbet har vi högt tak och här får vi expriementera, laborera och ha roligt!! Kursen avslutas med en gemensam genomgång av bilderna som skapats under dessa två dagar! Material: Akryl, penslar och papper finns att tillgå. Övriga färger medtages! Kursledare: Gertrud Alfredsson Var: Konstlabbet finns i villan på Kullabygdens Musteri i Mjöhult. Sammanlagd kurstid: 16 tim. Pris: 1800 kr inkl. mat och fika under båda dagarna. Vi samarbetar med Musteriets kafé! Start: Torsdag den 5 juli och fredag den 6 juli kl. 09. 00 - 16. 00 (kl. 15.00 gemensam genomgång av bilderna). Deadline för bokning av kursen är 18 juni. Boende inom en mils avstånd från Mjöhult! Främst är kursen ett erbjudande till medlemmar i Helsingborgs Konstförening ett visst antal paltser finns för övriga intresserade. Bokning och övrig information ring: 0722468255 eller maila: konstochmedialabbet@hotmail.se eller gertrudalfredsson@hotmail.com
Art Course this summer! Gertrud Alfredsson at the Art Lab will hold a two days course in painting at Kullabygdens Musteri in Mjöhult to members of Helsingborg's Art Club. Participants can be both an artist or a beginner. Gertrude makes an individual education around common themes. Only 15 places on the course. Course Content: The first day we shared various tasks using the wonderful arrangement of colored fabrics and stlleben in the lovely setting of Musteriets Villa. Day two is a possibility to förhjupa on an area that each one may determine from the data on the first day and talk with Gertrude. In the course we will discuss the different materials, room formation and perspectives, working with light, line and shadow. Some foundations and theory of colors and materials. On the art lab, we have high ceilings and here we expriementera, experiment and have fun! The course concludes with a joint review of the images created during these two days! Material: Acrylic, pencils and paper available. Other colors are allowed onboard! Instructor: Gertrud Alfredsson Where: Art Lab is in the house on Kullabygdens Musteri in Mjöhult. Total course time: 16 h. Price: 1800 incl. food and refreshments on both days. We work with Musteriets parlor! Start: Thursday 5 July and Friday, July 6 at. 09th 00 - 16. 00 (15:00 joint review of the images). Deadline for reservations of the course is 18 June. Residents within a mile distance from Mjöhult! Primarily, the course is an offer to the members of the Helsingborg Art Club but if space can be other interested sign up. Booking and further information call: 0722468255 or email: konstochmedialabbet@hotmail.se

Kommentarer