Gertrud Alfredsson om pedagogisk verksamhet och undervisning för barn i Stockholm

JAG HAR FÅTT ÄRAN ATT VARA MED SOM FÖRELÄSARE I STOCKHOLM PÅ UPPSTARTEN AV PROJEKTET: Konst för barn – ett medskapande projekt för barn och alla andra Våren 2012 startar Folkets Hus och Parker ett nytt konstprojekt med fokus på barn. Projektet har fått namnet Konst för barn och finansieras med stöd av Svenska PostkodLotteriet. Under hösten 2012 och våren 2013 kommer barn som vanligtvis inte har tillgång till konst att kunna upptäcka, uppleva och vara medskapande i en rad utställningar producerade särskilt för projektet. Varje hus tilldelas en yrkesverksam konstnär med om möjligt regional anknytning. Totalt kommer åtta konstnärer att skapa varsin utställning i varierande tekniker som sedan kommer att visas i samtliga av de medverkande husen. Totalt blir det 64 utställningstillfällen fördelade på åtta hus under hösten 2012 och våren 2013. Syftet med Konst för barn är att göra bildkonsten tillgänglig för barn som annars inte kommer i kontakt med konstutställningar samt att bredda de medverkande husens utbud av kulturaktiviteter för barn och deras familjer. Målet är att under ett års tid nå 4000 barn runt om i landet samtidigt som husens regionala roll som kulturhus stärks genom ett ökat utbud samt fler och nya besökare. För ytterligare information kontakta Carina Törnblom, projektledare Konst för barn, carina.tornblom@fhp.nu alt 0708-93 19 73. TYVÄRR ÄR INTE SKÅNE MED I DETTA MEN DET FÅR JAG ÄNDRA PÅ TILL NÄSTA GÅNG!! //GERTRUD

Kommentarer