Epic Mod just nu!


Gertrud framför den stora svartvita kolteckningen epic mod; begynnelsen.

Epic mod projektet i samarbete med Michael Johansson visar just nu Gertrud Alfredssons prototypa bilder på Krognoshuset.
Läs mer om projektet på Gertruds Blogg, Epic Mod och på Krognoshuset
Epic Mod söker medel hos Kulturbryggan och väntar svar den 19 november. Projektet söker sponsorer, samarbetspartner och har dialog med olika utställningsarenor. Är inkopplat i ett forskningsprojekt bundet till Kristianstads Högskola. Projetet är ett år gammalt och har precis påbörjats i fysisk form och Epic Mod väntas vara klart 2013/14. Berör ämnen som teckning, mekatronisk skulptur,ljud och 3D.

Över 300 besökare på Krogoshuset i Lund under Konstkvällen

Kommentarer