Bok med teckninag av Gertrud Alfredsson som Artpit givit ut
Kan beställas!
Pris 365 kr (inkluderar porto)
Ring Gertrud Alfredsson Mobil: o722468255
mail: gertrudalfredsson@hotmail.com

Kommentarer